Als iets objectief waar is, dan is het een feit. Subjectieve dingen zijn juist meningen.

Hoe kun je dit in de filosofie gebruiken? Mr. Chadd geeft je het antwoord!

objectief, subjectief en intersubjectief

Objectiviteit

Objectiviteit zijn alle feiten, zonder dat ze op een bepaalde manier worden ingekleurd door mensen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ‘de lucht is blauw’ een feit is. Ook dingen als wiskundige formules kun je als feiten zien. Sommige filosofen, zoals Kant, geloofden niet dat het mogelijk was om ooit objectieve kennis te hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan twee mensen die dezelfde gebeurtenis hebben meegemaakt, maar dit toch op een heel andere manier vertellen.

Subjectiviteit

Subjectiviteit is het tegenovergestelde van objectiviteit. Dit zijn dus meningen van mensen, of bepaalde ideeën die ingekleurd zijn door hoe mensen er zelf over denken. Reclames zijn een goed voorbeeld van subjectiviteit, omdat ze je een bepaald product willen verkopen, waarbij ze alleen de voordelen van het product noemen.

Zo werkt de app

Intersubjectiviteit

Intersubjectiviteit zijn dingen die door meerdere mensen worden gedeeld. Een bekend voorbeeld van intersubjectiviteit is taal. Taal is namelijk bedoeld om elkaar te kunnen begrijpen. Als dat ook lukt, dan moet er dus wel iets zijn als intersubjectiviteit. Dit hoeft niet per se objectief zo te zijn. Geluk is bijvoorbeeld niet objectief te meten, maar veel mensen snappen wel wat er bedoeld wordt met geluk.

Even oefenen…

Kan jij nog twee andere voorbeelden noemen van intersubjectiviteit?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Wetenschappelijke en common-sense kennis

Feit en theorie