de hefbrug in Rotterdam

De Hef

Kust bij Zeeland (provincie van Nederland)

Zeeuwse kust

stories, poems poetry, seasons, travel, shopping history.

histoires, poèmes poésie, saisons, voyages, histoire du shopping.

cuentos, poemas poesia, estaciones, viajes, compras historia.

 

 

Dit blog is mijn levensverhaal,
weergegeven in woord en beeld met
verhalen over seizoenen en reizen  

This blog is my life story, presented in word and image with stories about seasons and travels

Ce blog est l’histoire de ma vie,
présenté en mots et en images avec
histoires de saisons et de voyages

Este blog es la historia de mi vida,
presentado en palabra e imagen con
cuentos sobre estaciones y viajes

 

Het betreft reizen, tripjes, blikken terug in de tijd en vooruit, het kunnen  lezen van mijn levensverhaal, dat wat ik graag doe zoals een hobby, vrijwilligerswerk, beschreven ervaringen en belevenissen te samen met gemaakte media op film of foto.

It concerns travel, trips, looking back in time and ahead, being able to read my life story, what I like to do such as a hobby, volunteer work, described experiences and experiences together with media made on film or photo.

Cela concerne les voyages, les voyages, regarder en arrière dans le temps et en avant, pouvoir lire l’histoire de ma vie, ce que j’aime faire comme un passe-temps, le travail bénévole, des expériences décrites et des expériences avec des médias réalisés sur film ou photo.

Se trata de viajes, viajes, mirar hacia atrás en el tiempo y hacia adelante, poder leer la historia de mi vida, lo que me gusta hacer, como un pasatiempo, trabajo voluntario, experiencias descritas y experiencias junto con medios hechos en película o foto.

Al wat er hier geschreven of in beeld gebracht komt van mij, maakt deel uit van mijn leven of heeft daar deel van uitgemaakt.

Everything written or depicted here comes from me, is part of my life or has been part of it.

Tout ce qui est écrit ou représenté ici vient de moi, fait partie de ma vie ou en a fait partie.

Todo lo escrito o representado aquí proviene de mí, es parte de mi vida o ha sido parte de ella


Links naar andere sites – links to other sites – liens vers d’autres sites – enlaces a otros sitios
stories with a …………………………….. smile?des histoires avec un …………………………….. sourire?Geschichten mit einem …………………………….. Lächeln?¿Historias con una ……………………………………… sonrisa?verhalen met een ……………………………..glimlach?reports on the trips made by ……….?
verslagen over de reizen die gemaakt zijn door ……….? 

      Seasons, seasonal trip, dishes, drinks 

      Des saisons, des saisons, des plats, des boissons!

      Jahreszeiten, Saisonzeiten, Speisen, Getränke!

Temporadas, camiseta de temporada, platos, bebidas!

      Seizoenen, seizoens gebonden t, gerechten, drank!

    Shop if there’s something for sale (it can really be anything)

     Achetez s’il y a quelque chose à vendre (ça peut vraiment être n’importe quoi)

Kaufen Sie ein, wenn es etwas zu kaufen gibt (es kann wirklich alles sein)

Compra si hay algo a la venta (realmente puede ser cualquier cosa)

         Winkelen als er wat te koop staat (het kan echt van alles zijn)

old Spijkenisse (looking back with a story and an image of Spijkenisse in earlier times)

vieux Spijkenisse (regardant en arrière avec une histoire et une image de Spijkenisse dans les temps anciens)

alte Spijkenisse (Rückblick mit einer Geschichte und einem Bild von Spijkenisse in früheren Zeiten)

viejo Spijkenisse (mirando hacia atrás con una historia y una imagen de Spijkenisse en épocas anteriores)

         oud Spijkenisse (terugblikken met een verhaal en een beeld van Spijkenisse in vroegere tijden)       

Read more level fun in as many areas as you can imagine.

En savoir plus niveau amusant dans autant de domaines que vous pouvez imaginer.

Lesen Sie mehr Level-Spaß in so vielen Bereichen, wie Sie sich vorstellen können.

Lee más niveles de diversión en tantas áreas como puedas imaginar.

Meer lees plezier op niveau op zoveel terreinen, die je je maar kunt bedenken.

 

thuis