dutch politicsPolitiek in Nederland (Polderen) geeft de burger geen toegang meer tot het proces, waarin de politici bezig zijn met wetten maken en controle daarop.

Gezien de vele reacties op de recente politieke rommel, (corona aanpak, vaccinatie, belastingdienst, toeslagen) wordt er wel voldoende rekenschap afgelegd door de politiek?

Als de politici zich weinig of niks lijken aan te trekken van hun eigen gedrag ten aanzien van hun eigen wetten en regels, zelfs als dat voor hun in een andere omgeving geschied dan waar zij zich voor de ogen van de bevolking plegen op te houden. Wat kan de bevolking dan nog doen?

 

English 

Politics in the Netherlands (Polderen) no longer gives citizens access to the process, in which politicians are engaged in making laws and controlling them.

Given the many reactions to the recent poltical mess (corona approach, vaccination, tax authorities, surcharges), is there sufficient accountability by politicians?

If the politicians seem to care little or not at all, about their own behavior with regard to own laws and regulations, even if this hapens for them in a different evironment than where they usally live before the eyes of the population.

 

volgende pagina

What can the population still do? Vote? protest? ask for reaction? Stop them?

Wat is hier uw mening over?

What is your opinion?